AI Bot Disclaimer


Het gebruik van de door OpenAI ontwikkelde ChatGPT op deze website Digiweerbaar.nl is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden.

  1. De op de Website verstrekte informatie en adviezen, via de ChatGPT, zijn algemeen van aard en worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Ze mogen niet worden geïnterpreteerd als professioneel advies of aanbevelingen voor specifieke situaties.

  2. Hoewel we ernaar streven om accurate en bijgewerkte informatie te verstrekken, kunnen we de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de door ChatGPT verstrekte informatie niet garanderen. De eigenaar van de Website en OpenAI zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies, of voor acties die zijn ondernomen op basis van de informatie verstrekt door ChatGPT.

  3. Het is uw verantwoordelijkheid om de juistheid van de informatie te controleren en om professioneel advies te zoeken, indien nodig, voordat u enige actie onderneemt op basis van de door ChatGPT verstrekte informatie.

  4. De Website en de eigenaar zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van, of het vertrouwen op, de door ChatGPT verstrekte informatie.

Door het gebruik van deze website en ChatGPT erkent en accepteert u deze bepalingen en voorwaarden.