Cybercrime veroorzaakt ruim 10 miljard euro schade per jaar voor de Nederlandse economie. Door preventieve maatregelen kan veel schade worden voorkomen. Aandacht voor preventie loont!