Uw digitale veiligheid begint hier

Onze visie

De digitale wereld verandert snel en daarmee ontstaan nieuwe risico's. Door echter op voorhand maatregelen te nemen, kan een groot deel van deze risico's worden verminderd. Vanuit deze preventieve gedachte viel het ons op dat dat 'kleinere' bedrijven (MKB) vaak achter lopen en daarom kwetsbaar zijn. Dat terwijl de schade van cybercrime enorm kan zijn.

Bij het geven van presentaties en trainingen in de publieke sector kregen wij  dan ook vaak verzoeken tot verdere ondersteuning. We maakten mensen bewust van de gevaren, maar ze wisten daarna vaak niet waar ze moesten beginnen om hun digitale risico's te verminderen. Wij merkten dus dat er een brede behoefte is aan expertise en ondersteuning op het gebied van digitale beveiliging, maar dat we vaak alleen maar konden doorverwijzen naar grote en prijzige IT bedrijven. 

Daarom zijn wij, naast onze werkzaamheden, dit platform gestart. Ons doel met dit platform is om expertise over digitale beveiliging samen te brengen en beter bereikbaar te maken. Ook voor de kleinere partijen die vaak niet goed weten waar ze moeten beginnen of een minder groot budget hebben.


Kortom, door ons platform willen we verschillende digitale expertise samenbrengen op één plek en tevens beter bereikbaar maken voor een bredere doelgroep. We helpen private én publieke partijen graag verder bij het zetten van de eerste stappen richting digitale veiligheid. Zo werken we samen aan een digitaal weerbare toekomst.

Wilt u stappen zetten richting digitale weerbaarheid?  Neem contact met ons op.


Hoe veilig is deze website zelf?

De website is veilig te gebruiken. Meer informatie hierover lees je in onze disclaimer.